Opinie naszych klientów

Blog

Baza CEIDG
Baza CEIDG w 2018 roku

Z końcem zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i...

Rachunek do umowy zlecenia
Rachunek do umowy zlecenia/o...

Rachunek do umowy zlecenia o dzieło (umowa opodatkowana ryczałtem) wystawiany jest w przypadku gdy kwota należności nie przekracza 200...