Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Wydanie zewnętrzne czyli potoczna "wuzetka" jest dowodem magazynowym, który potwierdza wydanie przez firmę towarów i materiałów poza firmę, na przykład na rzecz przyszłego kupującego. Dokument WZ wystawiany jest przykładowo w momencie gdy pracownik sprzedając produkt nie ma możliwości lub uprawnień do wystawienia faktury VAT. W późniejszym terminie na podstawie Wydania Zewnętrznego zostanie wystawiona właściwa faktura VAT. Faktura lub inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży do WZ powinien zostać wystawiona w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od stworzenia Wydania Zewnętrznego.