Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Dokument wydania zewnętrznego to jeden z typów dokumentów pomocniczych służących do wspomagania prowadzenia magazynu za pomocą bilansowania stanów towarowych. Dokument wydania zewnętrznego opisuje jaka ilość towarów została ściągnięta z firmowych stanów magazynowych, oraz na rzecz jakiego kontrahenta. Specjalnym typem dokumentu WZ jest Wydanie Zewnętrzne VAT, które obok opisu stron biorących udział w wymianie towarów, nazw towarów i ich ilości zawiera również informacje o cenach i wartościach produktów, oraz odpowiednich stawkach VAT. Należy jednak, że dokument WZ nie jest dowodem księgowym. Po dokonaniu transakcji należy na jego podstawie stworzyć dokument faktury VAT.