Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Dokument Rozchodu Wewnętrznego potwierdza wydanie materiałów bądź towarów w ramach jednostek przedsiębiorstwa - czyli dla zaspokojenia potrzeb firmy. Najprostszym i najczęstszym przypadkiem tworzenia dokumentu Rozchodu Wewnętrznego jest wydanie materiałów na cele przetworzenia w procesie produkcyjnym. Dokument Rozchód Wewnętrzny pokazuje jak zmniejszyły się stany magazynowe, oraz w jakim celu, kiedy i dokąd zostały przekazane opisane w nim zasoby magazynowe. Wydanie artykułów biurowych (przykładowo toner lub papier do drukarki) na cele działalności również może być dokumentowane dokumentem RW.