Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Przyjęcie zewnętrzne to dokument wystawiany przez firmę, która prowadzi magazyn towarów. Wystawienie dokumentu przyjęcia zewnętrznego potwierdza przyjęcie na magazyn materiałów i towarów z zewnątrz. Przyjęcie zewnętrzne może dotyczyć dostawy od innego przedsiębiorstwa lub z innego magazynu w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Dokument PZ wystawiany jest na podstawie otrzymanej wcześniej faktury zakupu lub dokumentu wydania zewnętrznego wystawionego przez dostawcę. Zadaniem dokumentu PZ jest kontrola ilościowa stanów magazynowych. Jest to dokument wewnętrzny który nie generuje żadnych konsekwencji podatkowych, oznacza to, że nie jest dokumentem księgowym.