Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Przyjęcie wewnętrzne to dokument wystawiany przez firmę prowadzącą magazyn towarów. Potocznie nazywany jest dokumentem PW. Dokument przyjęcia wewnętrznego umożliwia obrót towarami wewnątrz firmy i służy do zwiększania ilości towaru na stanie magazynu bez konieczności podawania kontrahenta od którego pochodzi towar. Często przyjęcie wewnętrzne stosowane jest przez firmy produkcyjne, które wytwarzają towar przyjmowany na stan magazynu. Przyjęcie wewnętrzne stosowane jest też przez firmy budowlane, które kupują materiały bezpośrednio na plac budowy po czym okazuje się, że niektóre materiały nie zostały wykorzystane i zostają wysłane na magazyn firmy.