Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Nota wewnętrzna jest jednym z dokumentów w firmie, która potwierdza zdarzenie gospodarcze, które jeszcze do 1 stycznia 2013 roku było potwierdzane za pomocą faktury VAT. Od czterech lat nie korzystamy już z faktur wewnętrznych, a dokument, który przedstawimy urzędowi w razie kontroli jest nota wewnętrzna. Według rozporządzenia nota wewnętrzna zastępująca faktury wewnętrzne dokumentuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, oraz dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Częstą transakcją, która powoduje wystawienie noty wewnętrznej jest nabycie reklam w systemie Google AdWords lub Facebook - spółki te zarejestrowane są w krajach Unii Europejskiej (Irlandia).