Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Magazyn wyda to dokument, który wystawiamy w momencie, gdy firma prowadzi ewidencję magazynową towarów. Występuje kilka typów dokumentu. W kolejności od najczęściej wystawianego to: RW - rozchód wewnętrzny, który wystawiany jest w momencie gdy towar z magazynu wykorzystany został w związku z wewnętrznymi potrzebami firmy; WZ - wydanie zewnętrzne wystawiane jest gdy towar został wydany klientowi w celu jego sprzedaży. Pamiętajmy, że wystawienie dokumentu WZ rodzi obowiązek podatkowy i wymaga wystawienia faktury VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług; MM - przesunięcie międzymagazynowe wystawiane jest gdy towar przesuwany jest w ramach magazynów prowadzonych przez firmę. Towar z dokumentu schodzi z magazynu źródłowego na rzecz magazynu docelowego; DD - dowód dostawy, który wystawia się gdy towar zostanie wydany klientowi ale faktura zostanie wystawiona w późniejszym terminie.