Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Towar, który ma być przyjęty na magazyn firmy powinien być zaksięgowany z momentem przyjęcia. Do wykonania tej czynności potrzebny jest dokument Magazyn Przyjmie, zwany również MP. Wygląd dokumentu może zmieniać się w zależności od polityki magazynowej danej firmy, oczywiście z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa. Dokument ten w systemach informatycznych poza pozostawieniem śladu w księgach zmienia stany magazynowe zgodnie z pozycjami i ilościami opisanymi na dokumencie Magazyn Przyjmie.