Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Faktura zaliczkowa wystawiana jest w przypadku gdy strony transakcji umawiają się na przyjęcie zaliczki za towar lub usługę. W takim przypadku przyjęcie zaliczki powinno być udokumentowane udokumentowane wystawieniem faktury zaliczkowej. Zgodnie z przepisami (od 1 stycznia 2014 roku) faktura zaliczkowa powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy, jednakże nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. Faktura taka powinna zawierać elementy takie jak: numer, data wystawienia, nazwy, adresy i numery NIP podatników, dane o towarze czy usłudze, wartość oraz datę otrzymania zaliczki (jeśli jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) oraz kwotę VAT.