Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Podstawowym dokumentem, który wystawiany jest przez podatników dla udokumentowania wykonywanych przez siebie czynności jest Faktura VAT. Od pierwszego stycznia 2013 roky nowym rodzajem dokumentu, który można wystawić dla potrzeb podatku VAT stała się faktura uproszczona. Dokument ten nie musi zawierać wszystkich danych, które posiada zwykła faktura VAT. Faktury uproszczonej nie można stosować w przypadku m.in. dostaw dla osób fizycznych, przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, oraz dostawy towarów i usług, które podlegają opodatkowaniu w kraju innym niż Polska.