Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Pro forma z łacińskiego "dla pozorów" to wyrażenie oznaczające coś robionego tylko dla zachowania pozorów bez większej dbałości o jakość wykonania. Faktura pro forma jest rodzajem faktury, która nie powoduje powstania skutków księgowo podatkowych, które opisuje ustawa o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że fakturze pro forma nie można przypisać walorów faktury VAT. Fakturę pro forma wystawiamy w celu poświadczenia zajścia transakcji bez konieczności jej zaksięgowania i opodatkowania. Fakturę pro forma często spotyka się jako forma oferty dla kontrahenta lub w handlu detalicznym, gdzie nabywcą towaru lub usługi jest osoba fizyczna.