Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Metoda kasowa zwana jest również metodą uproszczoną. Polega ona na ujmowaniu kosztów już w dacie ich poniesienia, gdzie bez znaczenia jest do jakiego okresu te koszty się odnoszą. Metodę kasową mogą stosować firmy posiadające status tak zwanego małego płatnika. Firmy posiadające status małego płatnika to te, które nie przekraczają rocznego limitu sprzedaży wynoszącego 1,2 miliona euro. W polskich realiach jest do dość znaczna kwota, oznacza to więc, że większość firm w Polsce może korzystać z tego sposobu rozliczania. Przy wykorzystaniu metody kasowej datą poniesienia kosztu jest data wystawienia dokumentu.