Nazwa towaru lub usługi  Kod GTU  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz

Faktura końcowa
Faktura końcowa to dokument, który kończy transakcję. Wystawiana jest w sytuacji, gdy na poczet sprzedaży lub wykonania usługi pobierane były jakieś zaliczki i wystawiane były faktury zaliczkowe. Faktura taka powiązana jest z ostatnią płatnością za usługę lub towar. Na fakturze znajdziemy pozostałą kwotę do zapłaty oraz kwoty które już zostały uregulowane na podstawie poprzednich faktur zaliczkowych. Faktura końcowa wystawiana jest więc w momencie gdy pozostała kwota do rozliczenia jakaś część ceny za usługę lub towar, która nie była uwzględniona w wystawionych wcześniej fakturach zaliczkowych.


W jakich sytuacjach wystawia się fakturę końcową?

Fakturę końcową wystawia się po zrealizowaniu sprzedaży/usługi, do której wcześniej wystawiane były także faktury zaliczkowe. Ważne: dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wartość zaliczki nie pokryła pełnej wartości zamówienia.


W jaki sposób wystawia się fakturę końcową?

Aby poprawnie wystawić fakturę końcową wystarczy pomniejszyć na niej sumę wartości towarów/usług o wartość otrzymanych wcześniej zaliczek (wskazujemy wartość należności pozostałej do spłacenia) oraz kwotę podatku o sumę kwot podatku wykazanego na wystawionych wcześniej fakturach zaliczkowych. Ważne: należy także uwzględnić na dokumencie numery wszystkich wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych.


W jakim czasie należy wystawić fakturę końcową?

Na wystawienie faktury końcowej mamy czas do 15. dnia kolejnego miesiąca, licząc od daty realizacji zamówienia.


W jakiej sytuacji nie trzeba wystawiać faktury końcowej?

Z wystawienia faktury końcowej możemy zrezygnować jeżeli wartość zaliczek pokryła wartość całego zamówienia.


W jaki sposób księguje się faktury końcowe?

W celu zaksięgowania faktury końcowej należy kwotę netto zaksięgować w całości w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR) z wykazaną na niej datą sprzedaży. Podatek VAT natomiast pomniejszamy o kwoty podatku VAT wykazane na wystawionych wcześniej fakturach zaliczkowych.