Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz

Eksport usług (VAT-EU 28b)
Eksport usług ma miejsce w momencie, gdy polski podatnik VAT świadczy usługi wobec kontrahenta zagranicznego w kraju innym niż Polska. Przedsiębiorcy działający jako podatnicy VAT UE, mają obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o usługach do których stosuje się art. 28b na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami. W przypadku gdy eksport usług dotyczy podmiotów z innych krajów unijnych, a miejsce świadczenia określa się na podstawie art. 28b ustawy o VAT, wartość wystawionego dokumentu opisywana jest w polu K_12 pliku JPK VAT.


Kto jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT przy eksporcie usług?

W przypadku eksportu usług, odpowiedzialnym za rozliczenie podatku VAT jest nabywca usługi.


W jaki sposób określić miejsce dla eksportu usług?

Zgodnie z treścią ustawy o VAT miejscem usługi jest adres siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy (a nie miejsce faktycznego wykonania usługi). Jeżeli miejsce stałego adresu prowadzenia działalności różni się od adresu siedziby, przyjmujemy je za miejsce świadczenia usług. Przewidziane są wyjątki dla usług związanych m.in. z turystyką, transportem czy kulturą - warto więc każdorazowo sprawdzać obowiązujące przepisy.


Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach planujących eksport usług?

Jeżeli posiadamy status czynnego podatnika VAT, musimy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE (wystarczy dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R, a potwierdzenie tego stanu otrzymamy na formularzu VAT-5UE). Ważne: podatnicy zwolnieni z VAT, nie muszą dokonywać rejestracji VAT-UE.


Kiedy przy eksporcie usług powstaje obowiązek podatkowy?

Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług stosuje się zasady ogólne - taki obowiązek powstaje z chwilą wykonania usługi.