Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz

Eksport usług (poza UE)
W Jednolitym Pliku Kontrolnym, który od 1 stycznia br. obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa rozliczające się z podatku VAT, należy uwzględnić faktury ze sprzedaży towarów i świadczenia usług poza granicami kraju. Eksport usług następuje w momencie, gdy polski podatnik VAT świadczy usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik, który jest usługobiorcą, ma siedzibę działalności. W przypadku jej braku pod uwagę bierze się stałe miejsca prowadzenia działalności. Transakcje te powinny znaleźć się w pozycji K_11 JPK_VAT.


Jak rozliczyć VAT dla eksportu usług spoza UE?

Usługi eksportowane poza Unię Europejską (UE) nie podlegają opodatkowaniu w Polsce - to nabywca zobowiązany będzie do zapłaty VAT w swoim kraju. Ważne: zgodnie z treścią ustawy o VAT miejscem usługi jest adres siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy (a nie miejsce faktycznego wykonania usługi).


O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem świadczenia usług dla klientów spoza UE?

Jeżeli posiadamy status czynnego podatnika VAT, musimy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE (wystarczy dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R, a potwierdzenie tego stanu otrzymamy na formularzu VAT-5UE). Ważne: podatnicy zwolnieni z VAT, nie muszą dokonywać rejestracji VAT-UE.


Czy można odliczyć VAT od wydatków poniesionych na rzecz usług świadczonych poza UE?

Istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na rzecz usług świadczonych poza UE, jednak możliwe jest to wyłącznie w sytuacji, jeśli podlegają one opodatkowaniu także w Polsce. Wystarczy udokumentować wykonanie usługi poprzez wystawienie faktury bez kwoty VAT należnego (z adnotacją "odwrotne obciążenie"). Należy także wykazać taką transakcję w deklaracji JPK_V7 (przed 1 października 2020 była to deklaracja VAT-7).