Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów mówi, że wydatki przedsiębiorcy mogą zostać udokumentowane między innymi za pomocą faktury, rachunku lub dowodu wewnętrznego. W sytuacjach gdy transakcja nie wymaga faktury VAT można ją zaksięgować do księgi przychodów i rozchodów za pomocą wystawienia dowodu wewnętrznego. Zgodnie z paragrafem 14 ustęp 2 rozporządzenia o KPiR z dnia 26 sierpnia 2003 do sytuacji takich należy między innymi zakup od krajowego producenta lub hodowcy produktów roślinnych nieprzerobionych sposobem przemysłowych, zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych czy opłaty sądowe i notarialne.