Zmiana marginesów
Nasz program umożliwia zmianę domyślnych marginesów dla generowanych dokumentów, raportów oraz pism i umów. Zmiana marginesów jest możliwa na stronie Ustawienia > Parametry - w polu o nazwie - Margines dokumentów. Jeśli nie chcemy zmieniać domyślnych marginesów to pole - Margines dokumentów - należy pozostawić puste - wówczas ustawione są domyślne wartości marginesów czyli - 85px 70px 85px 70px (jest to format czterech wartości opisany poniżej). Wartość nowych marginesów należy wpisać w odpowiednim formacie, dozwolone są cztery różne formaty zapisu:

Format cztery wartości
Jeśli wpiszemy cztery wartości, na przykład zapis - 85px 70px 85px 70px - oznacza że:
  • górny margines wynosi 85 pikseli,
  • prawy margines to 70 pikseli,
  • dolny margines wynosi 85 pikseli,
  • lewy margines wynosi 70 pikseli.
Format trzech wartości
Jeśli wpiszemy trzy wartości, na przykład zapis - 85px 70px 80px - oznacza że:
  • górny margines wynosi 85 pikseli,
  • prawe i lewe marginesy to 70 pikseli,
  • dolny margines wynosi 80 pikseli.
Format dwóch wartości
Jeśli wpiszemy dwie wartości, na przykład zapis -85px 70px - oznacza że:
  • górny i dolny margines wynosi 85 pikseli,
  • prawe i lewe marginesy to 70 pikseli.
Format jednej wartości
Jeśli wpiszemy jedną wartość, na przykład zapis - 75px - oznacza że:
  • wszystkie cztery marginesy to 75 pikseli.
margines faktur