Zakres wyświetlanych pozycji
Na wszystkich listach w naszym serwisie (np. na stronie - http://www.fakturowo.pl/wszystkie) istnieje możliwość dostosowania zakresu wyświetlanych pozycji oraz innych parametrów wyświetlania, zmiana ustawień listy jest możliwa po kliknięciu ikony "zębatki" znajdującej się z prawej strony pola wyszukiwania, obok ikony "lupy" (zrzut ekranu poniżej).

Możliwe są do ustawienia następujące zakresy czasowe dla listy dokumentów:
  • wszystkie
  • aktualny miesiąc
  • poprzedni miesiąc
  • aktualny rok
  • poprzedni rok
Na listach dokumentów istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania pozycji. Zmianę sposobu sortowania dokonuje się poprzez kliknięcie na nagłówek danej kolumny na liście.
Zakresu wyświetlanych dokumentów
Zakresu wyświetlanych dokumentów