Wybór separatora (przecinek lub kropka)
Istnieje możliwość określenia rodzaju separatora (przecinek lub kropka) dla wartości liczbowych widniejących na wystawianych dokumentach oraz generowanych raportach, wybrany separator jest widoczny na podglądzie dokumentu oraz na dokumentach pobranych w wersji PDF.

Wybór rodzaju separatora jest możliwy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry (przedstawia to poniższy zrzut ekranu).
separator przecinek lub kropka