Wspólna numeracja dokumentów
W naszym serwisie istnieje możliwość wspólnej numeracji dla wybranych przez Użytkownika dokumentów, funkcja jest dostępna na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja - aby skorzystać z tej funkcji należy w polu - Wspólna numeracja - wybrać z listy rodzaj dokumentu, z którym będzie prowadzona wspólna numeracja.

Na przykład jeśli chcemy aby dokumenty - Faktury VAT MPP (mechanizm podzielonej płatności) - miały wspólną numerację z dokumentami - Faktura VAT - należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja/69 - w polu - Wspólna numeracja - wybrać - Faktura VAT.
Wspólna numeracja