Wiele firm na jednym koncie
W naszym serwisie istnieje możliwość prowadzenie na jednym koncie dowolnej liczby firm (różne dane firmy jako sprzedawca). Dane sprzedawców zapisuje się na stronie - Klienci > Nowy klient - następnie należy wybrać odpowiednie dane sprzedawcy podczas wystawiania nowego dokumentu. Sposób wystawiania dokumentów został opisany poniżej.

Opcja I - wiele firm na jednym wspólnym koncie
Sposób ten nie wymaga rejestracji osobnego konta dla każdej firmy - jednakże ma on kilka ograniczeń. Główne ograniczenie to numeracja dokumentów - dla jednego konta prowadzona jest jedna wspólna numeracja dokumentów - problem ten można rozwiązać na dwa różne sposoby.
  • Sposób I - można samodzielnie wpisywać numery kolejnych wystawianych dokumentów (należy samodzielnie sprawdzać aby wpisywane numery były prawidłowe). W tym przypadku należy na stronie - Ustawienia > Numeracja - opcję "Sprawdzaj numerację" ustawić na - NIE - oraz opcję "Zezwalaj na duplikaty" ustawić na - TAK. Zmiany należy dokonać dla każdego wystawianego rodzaju dokumentu (zmiana ustawień numeracji jest konieczna aby nie pojawiały się komunikaty o błędnej numeracji). Podczas generowania raportów należy pamiętać o wpisaniu poprawnego numeru NIP sprzedawcy.
  • Sposób II - aby nie musieć wpisywać samodzielnie numerów kolejnych wystawianych dokumentów można na stronie - Ustawienia > Numeracja - dla dokumentu o nazwie - Faktura VAT - oraz - Faktura - (dokumenty te są równoważne) wpisać własną nazwę na przykład - faktura VAT (sprzedawca 1) - oraz - faktura VAT (sprzedawca 2). Po tej zmianie podczas wystawiania dokumentu można wybierać rodzaj wystawianego dokumentu w zależności dla jakiego sprzedawcy jest on wystawiany (nazwa zapisana w nawiasie nie jest widoczna na wystawianym dokumencie). Można również na stronie - Ustawienia > Numeracja - opcję "Sprawdzaj numerację" ustawić na - TAK - oraz opcję "Zezwalaj na duplikaty" ustawić na - NIE. Zmiany należy dokonać dla każdego wystawianego rodzaju dokumentu. Podczas generowania raportów należy pamiętać o wpisaniu poprawnego numeru NIP sprzedawcy.
Opcja II - osobne konto dla każdej firmy
Jeśli chcemy aby dla każdej firmy była prowadzona osobna numeracja dokumentów to należy zarejestrować osobne konto dla każdej firmy. Konto dla kolejnej firmy można zarejestrować standardowo poprzez formularz rejestracji nowego konta znajdujący się na stronie - Rejestracja - lub poprzez stronę - Ustawienia > Użytkownicy (opcja - Nowy użytkownik), w formularzu rejestracji konta należy wybrać opcję - konto indywidualne. Rejestrując konto poprzez stronę - Ustawienia > Użytkownicy - będzie można logować się na każde konto poprzez tą stronę, a powiadomienia o wygaśnięciu ważności abonamentu będą wysyłane na jeden adres email (konta głównego).