Wartości zerowe na dokumencie
Domyślnie w naszym programie nie jest możliwe wprowadzanie zerowych wartości brutto na dokumencie (dla danej pozycji). Aby włączyć taką możliwość, należy na stronie - Ustawienia > Parametry - w opcji o nazwie - Wartości zerowe - ustawić wartość - TAK. Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób zmiany ustawień.
zerowe wartości dokumencie