VAT UE na fakturze
Poniższy zrzut ekranu przedstawia dodanie oznaczenia VAT UE na wystawianych dokumentach. Oznaczenie może być dodane zarówno przy danych sprzedawcy oraz przy danych nabywcy.

Aby oznaczenie zapisać na stałe przy danych sprzedawcy lub danych nabywcy należy dokonać edycji tych danych w zakładce Klienci i dokonać odpowiedniej zmiany - przedstawia to drugi zrzut ekranu.
VAT UE
Faktura VAT UE