Uwagi niewidoczne
W formularzu wystawiania dokumentów w dodatkowych opcjach znajduje się pole o nazwie - Uwagi niewidoczne (aby rozwinąć dodatkowe opcje - należy kliknąć pole oznaczone strzałką na poniższym zrzucie ekranu).

Tekst wpisany w polu o nazwie - Uwagi niewidoczne - nie jest widoczny w treści generowanego dokumentu, wpisany tekst jest widoczny jedynie w raportach PKPiR (w kolumnie 17) lub raporcie ryczałt - ewidencja przychodów (w kolumnie 12) oraz na liście dokumentów (po włączeniu dodatkowej kolumny - uwagi niewidoczne - opis sposobu włączenia dodatkowej kolumny na liście dokumentów znajduje się w dziale pomocy.
Uwagi niewidoczne