Ulga na złe długi w pliku JPK_V7
Poniższy zrzut ekranu przedstawia czynności jakie należy wykonać aby wykazać w pliku JPK_V7 korektę podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy tzw. „ulga na złe długi”.