Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT
Nas serwis oferuje usługę umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym VAT w Polsce. Usługa umożliwia również sprawdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie Unii Europejskiej. Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób korzystania z w/w usług.
  • (PL) Usługa po wpisaniu numeru NIP umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT w Polsce - usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę dostępną na stronie podatki.gov.pl.
  • (UE) Usługa po wpisaniu numeru NIP umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie Unii Europejskiej - usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę VAT VIES dostępną na stronie ec.europa.eu.
Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT