Sprawdzanie numeru NIP (PL) lub NIP (UE)
Przed zapisaniem dokumentu istnieje możliwość sprawdzenia:
  • czy kontrahent (nabywca) o podanym numerze NIP (PL) jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT w Polsce - usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę dostępną na stronie podatki.gov.pl;
  • czy kontrahent (nabywca) o podanym numerze NIP (UE) jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie Unii Europejskiej - usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę VAT VIES dostępną na stronie ec.europa.eu.
Opcje te są domyślnie wyłączone - można je samodzielnie włączyć lub wyłączyć odznaczając odpowiednie pola formularza (pola te znajdują się na samym dole strony) - zrzut ekranu poniżej.
Sprawdzanie numeru NIP