Podpisy na dokumencie
Użytkownik ma możliwość określenia czy pola podpisów moją być widoczne na dokumencie. Decyzję o widocznych podpisach można podjąć podczas wystawiania dokumentu - zaznaczając lub odznaczając pola oznaczone strzałką w formularzu wystawiania dokumentu. Decyzję o widocznych podpisach można również zapisać na stałe na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry - zrzut ekranu poniżej.
Podpisy na dokumencie
Podpisy na dokumencie