Opis struktury pliku JPK_FA (wersja 1)
1. Sekcja Naglowek (typ JKP_FA, jego wersja - 1, cel - złożenie, korekta, okres od-do):
- tns:KodFormularza: wersjaSchemy="1-0" kodSystemowy="JPK_FA (1)";
- tns:WariantFormularza; 1 (wersja),
- tns:CelZlozenia: 1 (1-złożenie, 2-korekta),
- tns:DataWytworzeniaJPK: - data i czas generowania,
- tns:DataOd - okres od,
- tns:DataDo - okres do,
- tns:DomyslnyKodWaluty: PLN,
- tns:KodUrzedu – 4-cyfrowy kod Urzędu Skarbowego dla podatnika.

2. Sekcja Podmiot (dane podatnika, czyli NIP, REGON, pełna nazwa oraz adres):
- tns:IdentyfikatorPodmiotu: pola etd:NIP, etd:PelnaNazwa, etd:REGON,
- tns:AdresPodmiotu: pola etd:KodKraju, etd:Wojewodztwo, etd:Powiat, etd:Gmina, etd:Ulica, etd:NrDomu, etd:NrLokalu, etd:Miejscowosc, etd:KodPocztowy, etd:Poczta.

3. Sekcja Faktura (wykaz faktur i ich podstawowe dane - sprzedawca, nabywca, wartość):
- tns:P_1 - data wystawienia,
- tns:P_2A - numer faktury,
- tns:P_3A - nazwa nabywcy,
- tns:P_3B - adres nabywcy,
- tns:P_3C - nazwa sprzedawcy,
- tns:P_3D - adres sprzedawcy,
- tns:P_4A - prefiks podatnika UE (PL),
- tns:P_4B - NIP podatnika,
- tns:P_5A - prefiks nabywcy UE (PL),
- tns:P_5B - NIP nabywcy, pole pomijane dla pustej wartości,
- tns:P_6 - data sprzedaży/dostawy/, pole pominięte jeśli P_6 = P_1,
- tns:P_13_1 - wartość netto wg stawki VAT 22%, 23%,
- tns:P_14_1 - wartość VAT wg stawki VAT 22%, 23%,
- tns:P_13_2 - wartość netto wg stawki VAT 7%, 8%,
- tns:P_14_2 - wartość VAT wg stawki VAT 7%, 8%,
- tns:P_13_3 - wartość netto wg stawki VAT 5%,
- tns:P_14_3 - wartość VAT wg stawki VAT 5%,
- tns:P_13_4, tns:P_14_4, tns:P_13_5, tns:P_14_5 – pola rezerwowe (obniżony VAT)
- tns:P_13_6 - netto 0%,
- tns:P_13_7 - netto zwolnione,
- tns:P_15 - kwota należności ogółem (kwota brutto faktury),
- tns:P_16 - false (metoda kasowa),
- tns:P_17 - false (samofakturowanie),
- tns:P_18 - false (true, jeśli występuje odwrotne obciążenie),
- tns:P_19 - false (true, jeśli zwolnienie wynika z art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub art. 82 ust. 3)
- tns:P_19A - podstawa zwolnienia (tekst z parametrów),
- tns:P_19B - podstawa zwolnienia (tekst z parametrów), dyrektywa UE
- tns:P_19C - podstawa zwolnienia (tekst z parametrów), inna podstawa,
- tns:P_20 - false (art. 106c, komornik, organ egzekucyjny),
- tns:P_20A - nazwa komornika, puste pole P_20,
- tns:P_20B - adres komornika, puste pole P_20,
- tns:P_21 - false (przedstawiciel podatkowy),
- tns:P_21A - nazwa pp, pole puste P_21,
- tns:P_21B - adres pp, pole puste P_21,
- tns:P_21C - NIP pp, pole puste P_21,
- tns:P_22A - wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu,
- tns:P_22B - puste P_22A,
- tns:P_22C - puste P_22A,
- tns:P_23 - false; transakcje trójstronne,
- tns:P_106E_2 - false; marża biur podróży,
- tns:P_106E_3 - false; dzieła sztuki,
- tns:P_106E_3A - false, dzieła sztuki – marża,
- tns:RodzajFaktury - VAT, KOREKTA, ZAL, POZ,
- tns:PrzyczynaKorekty - przyczyna korekty,
- tns:NrFaKorygowanej - nr faktury korygowanej,
- tns:OkresFaKorygowanej - okres korekty,
- tns:ZALZaplata = 0 - dla faktur zaliczkowych kwota otrzymanej wpłaty,
- tns:ZALPodatek = 0 - dla faktur zaliczkowych kwota podatku wg art. 106f ust. 1 pkt 3.

4.Sekcja FakturaCtrl (sumy kontrolne faktur - ilość i kwota brutto):
- tns:LiczbaFaktur - ilość faktur,
- tns:WartoscFaktur - kwota brutto.

5. Sekcja StawkiPodatku (zestawienie stawek podatku):
- tns:Stawka1 - 0.23, stawka podstawowa VAT,
- tns:Stawka2 - 0.08, stawka obniżona 1,
- tns:Stawka3 - 0.05, stawka obniżona 2,
- tns:Stawka4 - 0, stawka rezerwowa (obniżona 3),
- tns:Stawka5 - 0, stawka rezerwowa (obniżona 4).

6. Sekcja FakturaWiersz (pozycje faktur -nr faktury, nazwa towaru, ilość , jednostka miary, cena - netto lub brutto, wartość - netto lub brutto, stawka VAT):
- tns:P_2B - numer faktury,
- tns:P_7 - nazwa towaru lub usługi,
- tns:P_8A - jednostka miary,
- tns:P_8B - ilość,
- tns:P_9A - cena netto,
- tns:P_9B - cena brutto,
- tns:P_10 - kwota rabatu,
- tns:P_11 - wartość netto,
- tns:P_11A- wartość brutto,
- tns:P_12 - stawka podatku VAT.

7. Sekcja FakturaWierszCtrl (sumy kontrolne wierszy faktur - ilość i suma wartości netto):
- tns:LiczbaWierszyFaktur,
- tns:WartoscWierszyFaktur - (suma P_11 i/lub P_11A).