Odświeżenie DNS
Po zmianie DNS domeny lub po zmianie trasy routerów (np. po awarii serwerów OVH), w lokalnej sieci mogą występować problemy związane z odświeżeniem rekordów DNS. W takim przypadku na komputerze z Windows należy wykonać działania:

Windows 7
Uruchom Wiersz polecenia (Start->Wszystkie programy->Akcesoria->Wiersz polecenia), w oknie które się pojawi wpisz:
ipconfig /flushdns i naciśnij ENTER, a następnie zrestartuj komputer.

Windows 10
Uruchom Wiersz polecenia (Start->System->Wiersz polecenia), w oknie które się pojawi wpisz:
ipconfig /flushdns i naciśnij ENTER, a następnie zrestartuj komputer.