Numer dowodu w danych sprzedawcy lub nabywcy
Istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego pola w danych sprzedawcy lub nabywcy z informacją o dowodzie osobistym (w polu można wpisać np. numer, seria oraz organ wydający). Aby umieścić dodatkowe pole należy postępować zgodnie z poniższym zdjęciem.
Numer dowodu na fakturze