Nowy dokument na podstawie wybranych produktów
Aby wystawić nowy dokument na podstawie produktów zapisanych należy przejść do zakładki - Produkty. Następnie należy na liście produktów zaznaczyć te produkty, które mają znaleźć się na nowym dokumencie. Po zaznaczeniu produktów należy następnie kliknąć ikonę "strzałki w dół" znajdującą się w lewym górnym rogu listy, a następnie kliknąć opcję - Wystaw dokument.

Następnie w oknie dialogowym, które się pojawi należy wybrać rodzaj dokumentu jaki chcemy utworzyć (np. fakturę VAT). Po wybraniu rodzaju dokumentu i zatwierdzeniu, pojawi się wstępnie wypełniony formularz nowego dokumentu. Nowy dokument będzie zawierał wszystkie produkty, które zostały zaznaczone.

W wygenerowanym formularzu pozostaje jedynie wprowadzić stosowne zmiany. Prosimy zerknąć na pomocniczy zrzut ekranu zamieszczony poniżej.
dokument na podstawie produktów