Nowa struktura pliku JPK_FA(3)
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA (faktura) - wersja 3. Organy podatkowe będą mogły jej żądać od 2 grudnia 2019 r..

Pliku JPK_FA w nowej wersji 3 jest już dostępny dla wszystkich użytkowników serwisu Fakturowo.pl, użytkownicy mogą pobrać plik w wersji 3 oraz w starszych wersjach 1 oraz 2 (przypominamy, że wszystkie pliki JPK generuje i pobiera się na stronie - Raporty).


Struktura JPK_FA(3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 13 września 2019 r. poz. 1751).

Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany dotyczące raportowania faktur w walutach obcych i faktur zaliczkowych, które były postulowane przez podatników.

Poniżej przedstawiamy spis zmian w strukturze pliku JPK_FA w wersji 3 w porównaniu do struktury pliku JPK_FA w wersji 2.

W węźle Naglowek
 • W elemencie KodFormularza atrybut KodSystemowy zmieniono na JPK_FA(3);
 • W elemencie WariantFormularza wprowadzono wartość 3;
 • W elementach DataOd i DataDo zmieniono typ danych z etd:TData na tns:TData;
 • Usunięto element DomyślnyKodWaluty;
 • W elemencie KodUrzedu dodano opis elementu o treści „Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA”;
W węźle Podmiot1
 • W elemencie IdentyfikatorPodmiotu zmieniono typ elementu „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej" na „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1";
 • W elemencie AdresPodmiotu zmieniono typ elementu "etd:TAdresPolski" na "etd:TAdresPolski1";
 • Dodano mechanizm wyboru „choice” i nowy element AdresPodmiotu2 o typie "etd:TAdresZagraniczny";
W węźle Faktura
 • Usunięto atrybut typ;
 • W opisie węzła Faktura dodano zdanie „Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy”;
 • Dodano element KodWaluty;
 • W elementach P_1 i P_6 zmieniono typy elementów z etd:TData na tns:TDataT;
 • Zmodyfikowano opisy elementów P_4B, P_5B, P_13_x, P_14_x i P_15;
 • Dodano elementy: od P_14_1W do P_14_4W dotyczące faktur wystawionych w walutach obcych (przeznaczone dla kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto, przeliczonych zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy);
 • Dodano element P_18A – znacznik mechanizmu podzielonej płatności;
 • Dodano element P_22 – znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu;
 • Zmieniono element P_106E_3 z opcjonalnego na wymagany;
 • Usunięto elementy ZALZaplata i ZALPodatek;
 • Dodano element NrFaZaliczkowej dotyczący numery poprzednich faktur zaliczkowych;
 • Usunięto węzeł StawkiPodatku;
W węźle FakturaWiersz
 • Usunięto atrybut typ;
 • Opis węzła FaturaWiersz zmieniono na „Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę”;
 • Dodano opcjonalne węzły Zamowienie i ZamowienieCtrl mające zastosowanie dla faktur zaliczkowych;