Nowa struktura pliku JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 r
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów od 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowa struktura pliku JPK_FA (faktura) - wersja 2. Od 1 lipca 2019 r. faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane według wersji struktury JPK_FA(2).

Pliku JPK_FA w nowej wersji 2 jest już dostępny dla wszystkich użytkowników serwisu Fakturowo.pl, użytkownicy mogą pobrać plik w wersji 2 oraz w starej wersji 1 (przypominamy, że plik można pobrać na stronie - Raporty).

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w JPK_FA (2) w porównaniu do wersji JPK_FA (1):
  • Zmieniono strukturę danych dokumentu XML z StrukturyDanych_v4-0E.xsd na StrukturyDanych_v5-0E.xsd;
  • Format pól P_4B i P_5B zmieniono z "etd:TNrNIP" na "etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej";
  • Pole "OkresFaKorygowanej" zmieniono z wymaganego na opcjonalny;
  • W polu P_12, listę stawek uzupełniono o elementy: "4" - stawka 4%, "np" - niepodlegające opodatkowaniu, "oo"- odwrotne obciążenie. Ponadto wprowadzono nową treść opisu "Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.";
  • W polu RodzajFaktury, z listy rozwijalnej usunięto oznaczenie "POZ - pozostałe". W opisie skrótu ZAL dodano wyrazy "oraz faktura końcowa";
  • W polu P_3B wprowadzono nową treść opisu "Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).";
  • W polu P_13_4 wprowadzono nową treść opisu "Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.";
  • W polu P_14_4 wprowadzono nową treść opisu "Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju";
  • W polu P_13_5 wprowadzono nową treść opisu "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.";
  • W polu P_14_5 wprowadzono nową treść opisu "Kwota "0" dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju".
Dodatkowe materiały informacyjne:
Schemat_JPK_FA(2)_v1-0.pdf
Broszura_JPK_FA_2_0.pdf
JPK_FA 2