NIP / PESEL na fakturze
Serwis umożliwia umieszczenie na wystawianym dokumencie numer NIP lub numer PESEL. Aby określić rodzaj numeru jaki ma być widoczny na dokumencie należy postępować zgodnie z instrukcję zamieszczoną na poniższym zrzucie ekranu.
NIP PESEL na fakturze