Kody GTU w usługach cyklicznych
Aby kody GTU (lub inne parametry JPK_V7) były widoczne na nowych dokumentach generowanych poprzez usługi cykliczne należy edytować dokument źródłowy (czyli dokument który wybrany jest w usłudze cyklicznej) i ustawić w tym dokumencie odpowiednie kody GTU (lub inne parametry JPK_V7). Aby edytować dokument źródłowy należy wejść w daną usługę cykliczną widoczną na stronie - http://www.fakturowo.pl/uslugi-cykliczne - następnie kliknąć przycisk - Edytuj dokument.

Kod GTU na dokumentach już zapisanych należy włączyć według instrukcji zamieszczonej na stronie - http://www.fakturowo.pl/pomoc/dodatkowe-kolumny-na-dokumencie

Po zmianie dokumentu źródłowego należy pamiętać aby go zapisać klikając przycisk - Zapisz.