Jak prawidłowo sporządzić JPK_FA(3)
Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę wyjaśniającą wątpliwości związane z wypełnianiem nowej wersji struktury dla faktur, obowiązującej od 1.11.2019. W dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej poinformowano, że od 2.12.2019 struktura JPK_FA(3) służy również do raportowania faktur wystawionych przed 1.11.2019. Wyjaśniono też m.in., że:
  • dla faktur zaliczkowych (w tym ostatniej z kilku wystawionych dla danej transakcji) w sekcji Faktura wszystkie wartości kwotowe należy podawać w odniesieniu do otrzymanej w związku z daną fakturą kwoty zaliczki, natomiast w węźle Zamowienie – wartości kwotowe odnoszące się do całego zamówienia. W polu RodzajFaktury należy podawać wartość „ZAL”. Dla faktur tego rodzaju nie występują węzły FakturaWiersz i FakturaWierszCtrl;
  • faktury rozliczające zaliczkę, wystawione po dostawie towaru/wykonaniu usługi należy prezentować jak standardowe faktury, podając w polu RodzajFaktury wartość „VAT” i kwoty w węzłach Faktura i FakturaWiersz odnoszące się do kwoty pozostałej do zapłaty;
  • dla ostatniej z kilku faktur dokumentujących otrzymanie zapłaty, jak i dla faktury rozliczającej, w polu o nazwie NrFaZaliczkowej należy podawać numery poprzednich faktur zaliczkowych (pole to może zawierać do 256 znaków);
  • jeżeli na fakturze znajduje się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, to nawet jeśli transakcja nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, w polu P_18A należy wpisać „true”;
  • opcjonalność węzłów Zamowienie oraz ZamowienieCtrl oznacza, że mają zastosowanie wyłącznie do faktur zaliczkowych; jeżeli faktura zaliczkowa została wystawiona zgodnie z przepisami, to należy wypełnić te węzły.