Inny kolor pola z uwagami
Istnieje możliwość zmiany koloru oznaczenia pola z uwagami. Po zmianie oznaczenia pola z uwagami na - Ważne - wówczas pole to będzie oznaczone czerwonym kolorem na dokumencie.
kolor pola z uwagami