Informacje o terminie płatności
Istnieje możliwość wyświetlenia listy dokumentów niezapłaconych oraz posortowanie dokumentów według terminu płatności oraz według upłynięcia terminu płatności (kolumna - Po terminie).

Lista niezapłaconych dokumentów jest znajduje się na stronie - Dokumenty > https://www.fakturowo.pl/niezaplacone - następnie w ustawieniach listy dokumentów należy włączyć kolumnę - Po terminie (domyślnie kolumna ta jest wyłączona). Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób włączenia kolumny - Po terminie.
termin płatności