Dostęp administratora

Czasami użytkownicy nie radząc sobie z problemem, zwracają się do nas z prośbą abyśmy pomogli im w wykonaniu określonych czynności lub sprawdzeniu działania określonych funkcji. Nasz serwis gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji, dlatego bez udzielenia nam zgody nie mamy możliwości dostępu do Państwa konta. Dzięki funkcji - Dostęp - możecie Państwo w bezpieczny sposób udzielić nam dostęp do konta i skorzystać z pomocy zdalnej administratorów naszego systemu.

Jak udzielić dostęp do konta?
Aby udzielić nam dostęp do konta należy się zalogować, a następnie na stronie - Ustawienia > Dostęp - określić dzień do końca którego nasi administratorzy będą mieli dostęp do Twojego konta oraz krótko opisać na czym polega problem. Po upływie wskazanej daty dostęp naszych administratorów do konta nie będzie możliwy.