Dokumenty powiązane
Podczas wystawiania dokumentów istnieje możliwość powiązania już wystawionych dokumentów z wystawianym dokumentem. Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób powiązania dokumentów.

Po podaniu numerów powiązanych dokumentów można zaznaczyć jedną z poniższych opcji:
  • Po zaznaczeniu pierwszej opcji każdy z wpisanych dokumentów zostanie dodatkowo opisany na wygenerowanym dokumencie (wpisane numery dokumentów muszą istnieć na Twoim koncie);
  • Po zaznaczeniu drugiej opcji wpisane numery dokumentów będą widoczne na wygenerowanym dokumencie, ale nie zostaną dodatkowo opisane (wpisane numery dokumentów nie muszą istnieć na Twoim koncie).
Dokumenty powiązane