Dokumenty danego klienta
Istnieje możliwość podglądu wszystkich dokumentów na których występuje (po stronie sprzedawcy lub nabywcy) dany klient.
Aby zobaczyć wszystkie dokumenty należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/klienci - a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia - należy wybrać opcję - Wszystkie dokumenty - znajdującą się przy danym kliencie.
Dokumenty danego klienta