Dodatkowe daty na dokumencie
Na wszystkich dokumentach wystawianych w naszym serwisie oprócz daty wystawienia istnieje możliwość określenia nazewnictwa drugiej daty, zmianę nazwy dokonuje się poprzez kliknięcie znaczka oznaczonego strzałką na poniższym zrzucie ekranu, możliwe opcje to:
 • Data sprzedaży
 • Data wykonania usługi
 • Data dokonania dostawy towarów
 • Data zakończenia dostawy towarów
 • Data zakończenia świadczenia usług
 • Data otrzymania zaliczki
 • Data otrzymania zapłaty
 • Termin realizacji zamówienia
 • Data otrzymania towaru
 • Data wydania towaru
 • Data zaliczki
Ponadto istnieje możliwość określenia formatu wpisywanej daty - domyślnie jest to dokładna data czyli np. 09-12-2019, jednakże po zmianie ustawień na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry > Format daty sprzedaży (zrzut ekranu poniżej) - można również wybrać zakres dat np. 01-12-2019 - 09-12-2019.
Dodatkowe daty
Dodatkowe daty