Usługa cykliczna - pierwszy i ostatni dzień roboczy
Proszę o dodaniu w Usługi cykliczne możliwości generowania dokumentu w dniu:
- pierwszy dzień roboczy
- ostatni dzień roboczy

Dla Września 2018 to było by 03.09 oraz 28.09.
Dokument był by wygenerowany w wybranym miesiącu oraz w wybranym dniu ROBOCZYM o godzinie 8.00.
Odpowiedzi (4)

Krafttrans Polaris

Oraz bardzo prosimy o dodaniu funkcji zmiany terminu płatności:

Termin płatności:
(pole_ilosc_dni) i obok
(radio_button) dni z daty wystawienia dokumentu (np. 7 dni z daty wystawienia)
(radio_button) do dnia następnego miesiąca (np. do 10.10 dla FV w wrześniu)
(radio_button) do dnia potocznego miesiąca (pn do 30.10 dla FV w październiku)


Krafttrans Polaris

Dzień dobry, kiedy będzie odpowiedz po temu zapytaniu?


Fakturowo.pl

Funkcja będzie wkrótce wprowadzona.


Fakturowo.pl

Funkcje - pierwszy dzień roboczy - oraz - ostatni dzień roboczy - zostały już dodane do formularza usługi cyklicznej.