Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

W naszym programie można zmienić nazwę każdego dokumentu.

W tym celu należy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - z listy dokumentów wybrać dokument, któremu chcemy nadać własną nazwę, a następnie w polu - Własna nazwa dokumentu - należy wpisać własną nazwę tego dokumentu.