Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego limitu sprzedaży - można to zrobić na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - poprzez parametr - Limit sprzedaży (parametr ten znajduje się w dolnej części formularza).