Problem z numeracją dokumentów
Numeracja faktur na moim koncie nie idzie zgodnie z kolejnością. Dodatkowo mam zdublowaną numerację dwóch faktur za ostatni miesiąc.
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Numer jest zwiększany wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu. W przypadku błędnej numeracji, kolejny numer wystawianego dokumentu należy skorygować ręcznie na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja
 
Korygowanie jest potrzebne tylko w przypadku usunięcia jakiegoś dokumentu lub po dokonaniu edycji i ręcznej zmianie numeru już istniejącego dokumentu. Na stronie - https://www.fakturowo.pl/dziennik-zdarzen - można sprawdzić wszystkie wykonane czynności.

Aby mieć pewność, że dokumenty numerowane są poprawnie zalecamy na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Sprawdzaj numerację - ustawić na TAK. Gdy opcja ta jest włączona wówczas nasz system sprawdza numerację wystawianych dokumentów i podczas wystawiania nowego dokumentu jest sygnalizowany błąd jeśli numer wystawianego dokumentu jest niezgodny (z kolejnym ustawionym numerem) lub jeśli nie będzie istniał dokument o numerze o jeden mniejszym od wystawianego dokumentu.
 
Ponadto zalecamy na stronie - http://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Zezwalaj na duplikaty - ustawić na NIE. Po wyłączeniu tej funkcji nie będzie możliwe wystawienie dwóch dokumentów z tym samym numerem.