Problem z numeracją
W dwóch fakturach system nadał te same numery. Czy popełniliśmy jakiś błąd w wystawieniu tych dokumentów?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Numer każdego rodzaju dokumentu jest zwiększany o 1 wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu - jedynie w dwóch przypadkach należy samodzielnie skorygować ustawienia numeracji kolejnego dokumentu na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja - te przypadki to:

  • usunięcia już wystawionego dokumentu (jeśli samodzielnie usuniemy ostatni wystawiony dokument to musimy skorygować numerację);
  • edycja dokumentu i samodzielne zmienienie numeru dokumentu (jeśli samodzielnie zmienimy numer już zapisanego dokumentu to musimy skorygować numerację);
Jeśli zauważyliście Państwo błąd w numeracji to zalecamy sprawdzić dziennik zdarzeń - https://www.fakturowo.pl/dziennik-zdarzen - analizując dziennik zdarzeń można znaleźć przyczynę problemu.

Zalecamy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Sprawdzaj numerację - ustawić na - TAK. Gdy opcja ta jest włączona (ustawiona na TAK) wówczas nasz system sprawdza numerację wystawianych dokumentów i podczas wystawiania nowego dokumentu jest sygnalizowany błąd jeśli numer wystawianego dokumentu jest niezgodny (z kolejnym ustawionym numerem) lub jeśli nie będzie istniał dokument o numerze o jeden mniejszym od wystawianego dokumentu.

Zalecamy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Zezwalaj na duplikaty - ustawić na - NIE. Gdy opcja ta jest wyłączona (ustawiona na NIE) wówczas nie ma możliwości zapisania dwóch dokumentów o tym samym numerze.