Korekta FV kosztowej
Dodając korektę kosztowej faktury VAT program nie zmienia (nie zmniejsza) ceny zakupu towaru w magazynie tylko dodaje drugą pozycję w magazynie.
Jak poprawić żeby program korygował cenę towarów będących w magazynie?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Witamy,
Zgodnie z opisem znajdującym się na stronie:
https://www.fakturowo.pl/program-magazynowy

Należy pamiętać, że edycja oraz usunięcie już zapisanego dokumentu, a także wystawienie faktury korygującej nie ma wpływu na zmianę ilość produktów znajdujących się w magazynie - jeśli wykonamy którąś z tych czynności to stan danego produktu należy skorygować ręcznie, zgodnie z wprowadzonymi zmianami.