Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Można na stronie - Ustawienia > Numeracja - dla dokumentu o nazwie - Faktura VAT - oraz - Faktura - (dokumenty te są równoważne) wpisać własną nazwę dokumentu na przykład - Faktura VAT (numeracja 1) - oraz - Faktura VAT (numeracja 2).

Po tej zmianie podczas wystawiania dokumentu można wybierać rodzaj wystawianego dokumentu w zależności od rodzaju numeracji (nazwa zapisana w nawiasie nie jest widoczna na wystawianym dokumencie).

Warto również na stronie - Ustawienia > Numeracja - opcję "Sprawdzaj numerację" ustawić na - TAK - oraz opcję "Zezwalaj na duplikaty" ustawić na - NIE. Zmiany należy dokonać dla każdego wystawianego rodzaju dokumentu.